1 Timoteusbrevet 2:1

[Även om ett nytt stycke börjar här finns det en koppling till föregående ämne där några lidit skeppsbrott i tron. Bönen, som primärt är umgänge med Gud, håller en människa kvar på trons väg.]

Därför uppmanar jag dig [Timoteus] först av allt (som något mycket viktigt som måste få prioritet) till böner (personliga specifika behov, t.o.m. under rop eller högljudd gråt, se Heb 5:7),
förtroliga böner (interaktiv tvåvägsdialog, samtal, tillbedjan och hängivenhet i förtrolighet med Gud) [det vanligaste ordet för bön i NT, se vers 8],
förböner (vädjan för andras behov och att Guds vilja ska ske i deras liv) [Grundordet betyder att "träffa målet". Verbet används i Rom 8:26–27 där Anden hjälper oss att i bön hitta Guds vilja. Substantivet används bara här och i 1 Tim 4:5.I den apokryfiska boken Andra Mackabéerboken 4:8 används ordet om audiens inför kungen. Förbön är ett förtroligt rådslag med Gud.] och tacksägelse [alla fyra orden är i plural i grekiskan, talar om uthållig bön], för alla (kategorier av) människor,


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Παρακαλῶ   οὖν   πρῶτον   πάντων   ποιεῖσθαι   δεήσεις,   προσευχάς,   ἐντεύξεις,   εὐχαριστίας   ὑπὲρ   πάντων   ἀνθρώπων,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 12 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3870 Παρακαλῶ (parakaleo)
be om tröst
hjälp
I exhort
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen... therefore,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
of all,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
A-GPN
G4160 ποιεῖσθαι (poieo)
göra to be made
VERB Verb
Närvarande Medium eller Passiv Infinitiv Närvarande Medium eller Passiv Infinitiv
V-PEN
G1162 δεήσεις, (deesis)
bön åkallan entreaties,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G4335 προσευχάς, (proseuche)
bön prayers
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G1783 ἐντεύξεις, (enteuxis)
förbön intercessions,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G2169 εὐχαριστίας (eucharistia)
tacksägelse, tacksamhet [and] thanksgivings,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G5228 ὑπὲρ (huper)
för on behalf of
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G0444 ἀνθρώπων, (anthropos)
människa men,
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)