1 Timoteusbrevet 1:9

Vi vet att lagen inte är till för rättfärdiga [som redan lever heligt och rättfärdigt], utan för: laglösa
    och rebeller,
gudlösa (ogudaktiga, som helt saknar respekt och vördnad för Gud)
    och syndare,
oheliga
    och oandliga, [Dessa tre par motsvarar de första buden som handlar om Gud. De följande följer buden som har att göra med hur vi ska behandla våra medmänniskor.] fadermördare
    och modermördare (de som slår och till och med dödar sina föräldrar),
    [motsvarar budet att hedra sina föräldrar, se 2 Mos 20:12]

mördare,
    [motsvarar budet att inte mörda, se 2 Mos 20:13]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰδὼς   τοῦτο,   ὅτι   δικαίῳ   νόμος   οὐ   κεῖται,   ἀνόμοις   δὲ   καὶ   ἀνυποτάκτοις,   ἀσεβέσιν   καὶ   ἁμαρτωλοῖς,   ἀνοσίοις   καὶ   βεβήλοις,   πατρολῴαις   καὶ   μητρολῴαις,   ἀνδροφόνοις,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 εἰδὼς veta, känna till, förstå, se, skåda, titta already knowing V-RAP-NSM
G3778 τοῦτο, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1342 δικαίῳ rättfärdig for a righteous [one] A-DSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-NSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2749 κεῖται, satt, ligga is enacted, V-PNI-3S
G0459 ἀνόμοις utan undervisning, utan lag for [the] lawless A-DPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0506 ἀνυποτάκτοις, laglös, rebellisk, uppstudsig, olydig insubordinate, A-DPM
G0765 ἀσεβέσιν ogudaktiga for [the] ungodly A-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0268 ἁμαρτωλοῖς, syndig, syndare sinful, A-DPM
G0462 ἀνοσίοις oheliga, gudlösa for [the] unholy A-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0952 βεβήλοις, oandliga, oandlig person profane, A-DPM
G3964 πατρολῴαις fadermördare for murderers of fathers N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3389 μητρολῴαις, modermördare murderers of mothers, N-DPM
G0409 ἀνδροφόνοις, mördare for slayers of man, N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.