1 Timoteusbrevet 1:8

Men vi vet att lagen [gr. nomos] är god [Rom 7:12], om man använder den rätt (på ett lagligt sätt – gr. nomimos).

[Hela Guds ord är gott och visar vad som är rätt och behagar Gud, se Rom 7:7; 13:8‑10; Ps 19:13; 119:160. Det är som en spegel som ger insikt om synd, se Rom 3:19‑20; Gal 3:24. Hela GT pekar på Jesus, se Matt 5:17; Rom 10:4. Fel användning är t.ex. att kräva att hedningar ska följa de delar som bara var tänkta för judar, se Apg 15:19‑21, eller vända det till ett legalistiskt system, se Rom 8:3; Gal 2:16; 3:23.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   καλὸς   ὁ   νόμος   ἐάν   τις   αὐτῷ   νομίμως   χρῆται,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta We know V-RAI-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2570 καλὸς god, gott, bättre, rätt, fina good [is] A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law, N-NSM
G1437 ἐάν om, ifall if COND
G5100 τις något, någon, några one X-NSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det it P-DSM
G3545 νομίμως använda på rätt sätt, regler lawfully ADV
G5530 χρῆται, använda shall use, V-PNS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.