1 Timoteusbrevet 1:6

Det målet har vissa missat och i stället förfallit till tomt prat [som inte förvandlar hjärtan, se vers 5].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὧν   τινες   ἀστοχήσαντες   ἐξετράπησαν   εἰς   ματαιολογίαν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὧν vem from which R-GPF
G5100 τινες något, någon, några some, X-NPM
G0795 ἀστοχήσαντες farit vilse, missat målet having missed the mark, V-AAP-NPM
G1624 ἐξετράπησαν förfallit have turned aside V-2API-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3150 ματαιολογίαν tomt prat meaningless discourse, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.