1 Timoteusbrevet 1:5

Målet med befallningen (förmaningen, uppmaningen) är
    kärlek [som är osjälvisk och utgivande] ur ett rent hjärta,
    ett gott samvete
    och en uppriktig (genuin) tro.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   δὲ   τέλος   τῆς   παραγγελίας   ἐστὶν   ἀγάπη   ἐκ   καθαρᾶς   καρδίας   καὶ   συνειδήσεως   ἀγαθῆς   καὶ   πίστεως   ἀνυποκρίτου,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5056 τέλος slutet the goal N-NSN
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3852 παραγγελίας föreskrift, bud, befallning of [our] instruction N-GSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G0026 ἀγάπη kärlek love N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G2513 καθαρᾶς ren, klar a pure A-GSF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta heart N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4893 συνειδήσεως samvete a conscience N-GSF
G0018 ἀγαθῆς god, glädjefylld good A-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4102 πίστεως tro, tillit a faith N-GSF
G0505 ἀνυποκρίτου, oförställd, uppriktig, utan hyckleri sincere, A-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.