1 Timoteusbrevet 1:3

Som jag befallde (förmanade, uppmanade) dig redan när jag var på väg mot Makedonien, vill jag att du stannar i Efesos och befaller (förmanar) vissa personer där att inte lära ut andra [falska] läror


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καθὼς   παρεκάλεσά   σε   προσμεῖναι   ἐν   Ἐφέσῳ   πορευόμενος   εἰς   Μακεδονίαν   ἵνα   παραγγείλῃς   τισὶν   μὴ   ἑτεροδιδασκαλεῖν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 Καθὼς som, så som Just as CONJ
G3870 παρεκάλεσά be om tröst/hjälp I urged V-AAI-1S
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G4357 προσμεῖναι vara med, fortsätta med to remain V-AAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2181 Ἐφέσῳ Efesos Ephesus, N-DSF-L
G4198 πορευόμενος gå, bege sig [when] I was going V-PNP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3109 Μακεδονίαν Makedonien Macedonia, N-ASF-L
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3853 παραγγείλῃς befalla you may warn V-AAS-2S
G5100 τισὶν något, någon, några certain men X-DPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2085 ἑτεροδιδασκαλεῖν förkunna falsk lära, annan lära to teach other doctrines, V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.