1 Timoteusbrevet 1:20

Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar.

[Uttrycket "överlämnat åt Satan" kan syfta på att de fått lämna församlingsgemenskapen, se 1 Kor 5:1‑5. Målet är alltid förlåtelse och upprättelse, se 2 Kor 2:5‑8; 2 Thess 3:14‑15.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὧν   ἐστιν   Ὑμέναιος   καὶ   Ἀλέξανδρος   οὓς   παρέδωκα   τῷ   σατανᾷ   ἵνα   παιδευθῶσιν   μὴ   βλασφημεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὧν vem among whom R-GPM
G1510 ἐστιν är are V-PAI-3S
G5211 Ὑμέναιος Hymeneus Hymenaeus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0223 Ἀλέξανδρος Alexander Alexander, N-NSM-P
G3739 οὓς vem whom R-APM
G3860 παρέδωκα överlämna I have handed over V-AAI-1S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G4567 σατανᾷ Satan to Satan N-DSM-T
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3811 παιδευθῶσιν fostras, prygla, undervisa, tillrättavisa they may be disciplined V-APS-3P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0987 βλασφημεῖν.¶ häda, smäda to blaspheme. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.