1 Timoteusbrevet 1:2

[Till:] Timoteus,
    [mitt] äkta (sanna) barn i tron. [Det grekiska ordet för barn som används här är inte huios – en vuxen son. Istället skriver Paulus teknon, som ordagrant betyder "att vara född av någon" och betonar relationen mellan föräldern och barnet – en älskad familjemedlem. Timoteus kom från Derbe (beläget i nuvarande centrala Turkiet) där Paulus träffade honom under sin första missionsresa. Timoteus mor var judinna och hans far var grek, se Apg 16:1. Han följde med på flera av Paulus resor och blev hans närmaste medarbetare. Paulus var hans andliga far.] Nåd (oförtjänt favör) [kraft],
    barmhärtighet (medlidande uttryckt i handling)
    och frid
        från Gud Fadern och den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, vår Herre.

[Uttrycket nåd och frid är vanligt hos Paulus, dock finns tillägget med "barmhärtighet" bara här i pastoralbreven. Jesus talade i Bergspredikan om att den som är barmhärtig själv kommer att möta barmhärtighet, se Matt 5:7.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τιμοθέῳ   γνησίῳ   τέκνῳ   ἐν   πίστει·   χάρις,   ἔλεος,   εἰρήνη   ἀπὸ   θεοῦ   πατρὸς   ἡμῶν   καὶ   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5095 Τιμοθέῳ Timoteus To Timothy, N-DSM-P
G1103 γνησίῳ egen, äkta [my] true A-DSN
G5043 τέκνῳ barn child N-DSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4102 πίστει· tro, tillit [the] faith: N-DSF
G5485 χάρις, nåd Grace, N-NSF
G1656 ἔλεος, barmhärtighet mercy, N-NSN
G1515 εἰρήνη frid [and] peace N-NSF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G3962 πατρὸς fader [the] Father, N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν.¶ jag, mig, min, mitt of us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.