1 Timoteusbrevet 1:19

i tro och med rent samvete. Detta har vissa avvisat, och de har lidit skeppsbrott i tron.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔχων   πίστιν   καὶ   ἀγαθὴν   συνείδησιν,   ἥν   τινες   ἀπωσάμενοι   περὶ   τὴν   πίστιν   ἐναυάγησαν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 ἔχων ha, vara, behöva holding V-PAP-NSM
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0018 ἀγαθὴν god, glädjefylld a good A-ASF
G4893 συνείδησιν, samvete conscience, N-ASF
G3739 ἥν vem which R-ASF
G5100 τινες något, någon, några some, X-NPM
G0683 ἀπωσάμενοι stötta undan, avvisa, förskjuta having cast away, V-ADP-NPM
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G3489 ἐναυάγησαν, lida skeppsbrott caused a shipwreck, V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.