1 Timoteusbrevet 1:18

[Paulus återkommer nu till uppmaningen att tillrättavisa falska lärare.]

Detta uppdrag att befalla (förmana, uppmana) [de som lär ut falska läror, se vers 3 och 5] anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda (ärbara) kampen,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταύτην   τὴν   παραγγελίαν   παρατίθεμαί   σοι,   τέκνον   Τιμόθεε,   κατὰ   τὰς   προαγούσας   ἐπὶ   σὲ   προφητείας,   ἵνα   στρατεύῃ   ἐν   αὐταῖς   τὴν   καλὴν   στρατείαν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταύτην detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3852 παραγγελίαν föreskrift, bud, befallning charge N-ASF
G3908 παρατίθεμαί lägga fram I commit V-PMI-1S
G4771 σοι, du, ni, er to you, P-2DS
G5043 τέκνον barn [my] child N-VSN
G5095 Τιμόθεε, Timoteus Timothy, N-VSM-P
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4254 προαγούσας gå före going before V-PAP-APF
G1909 ἐπὶ på, i, till as to PREP
G4771 σὲ du, ni, er you P-2AS
G4394 προφητείας, profetia prophecies, N-APF
G2443 ἵνα för att, till that ADV
G4754 στρατεύῃ föra krig, vara soldat you may war V-PMS-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G0846 αὐταῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2570 καλὴν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASF
G4752 στρατείαν krigföring, kamp warfare, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.