1 Timoteusbrevet 1:17

[Paulus skiftar fokus från sig själv till Gud, och brister ut i en spontan lovprisning.] Nu till den eviga Konungen (evigheternas konung, han som är Herre över tiden, som alltid funnits och alltid kommer att finnas),
    oförgänglig (oförstörbar, odödlig),
    osynlig,
    den ende Guden.
Hans är äran och härligheten i evigheters evigheter, Amen (ja, det är sant).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τῷ   δὲ   βασιλεῖ   τῶν   αἰώνων,   ἀφθάρτῳ   ἀοράτῳ   μόνῳ   σοφῷ   θεῷ,   τιμὴ   καὶ   δόξα   εἰς   τοὺς   αἰῶνας   τῶν   αἰώνων,   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῷ denna, denne T-DSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0935 βασιλεῖ Kung, judarnas kung, Israels kung to the King N-DSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0165 αἰώνων, evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum ages, N-GPM
G0862 ἀφθάρτῳ oförgänglig, odödlig [the] immortal, A-DSM
G0517 ἀοράτῳ osynliga egenskaper, osynliga väsen, osynlig invisible, A-DSM
G3441 μόνῳ endast, ensam only A-DSM
G4680 σοφῷ vis, klok wise A-DSM
G2316 θεῷ, Gud God, N-DSM
G5092 τιμὴ pris, heder [be] honor N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1391 δόξα härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory, N-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0165 αἰῶνας evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum ages N-APM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0165 αἰώνων, evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum ages. N-GPM
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen. INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.