1 Timoteusbrevet 1:16

Jag mötte förbarmande (medlidande), och det för att den Smorde (Messias, Kristus) Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod mot mig som den förste, ett exempel för [att uppmuntra] dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   διὰ   τοῦτο   ἠλεήθην,   ἵνα   ἐν   ἐμοὶ   πρώτῳ   ἐνδείξηται   Χριστὸς   Ἰησοῦς   τὴν   ἅπασαν   μακροθυμίαν   πρὸς   ὑποτύπωσιν   τῶν   μελλόντων   πιστεύειν   ἐπ᾽   αὐτῷ   εἰς   ζωὴν   αἰώνιον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G1653 ἠλεήθην, förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande I was shown mercy, V-API-1S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt me, P-1DS
G4413 πρώτῳ först, främst [the] foremost, A-DSM
G1731 ἐνδείξηται visa may display V-AMS-3S
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0537 ἅπασαν allt, allting, hela, allihop [his] perfect A-ASF
G3115 μακροθυμίαν tålamod, långmodighet (stort tålamod över tid) patience, N-ASF
G4314 πρὸς till as PREP
G5296 ὑποτύπωσιν exempel a pattern N-ASF
G3588 τῶν denna, denne for those T-GPM
G3195 μελλόντων ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna being about V-PAP-GPM
G4100 πιστεύειν att tro to believe V-PAN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον.¶ evig eternal. A-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.