1 Timoteusbrevet 1:15

Detta är ett ord att lita på (trovärdigt) och värt att helt ta till sig: "Den Smorde (Messias, Kristus) Jesus har kommit till världen för att frälsa (rädda, hela, befria) syndare",
    och bland dem är jag den störste (överst i rang).

[Denna fras "detta är ett ord att lita på" används totalt fem gånger i pastoralbreven. De övriga fyra är: 1 Tim 3:1; 1 Tim 4:9; 2 Tim 2:11; Tit 3:8. Det är fundamentala sanningar i den kristna tron.
    Man kan se en tydlig utveckling i Paulus ödmjukhet när han beskriver sig själv. Omkring 55 e.Kr. kallar han sig "den minste bland apostlarna", se 1 Kor 15:9. Några år senare omkring 61 e.Kr. beskriver han sig som "den minste bland alla heliga", se Ef 3:8. och här, i mitten på 60-talet e.Kr., kallar han sig "den störste bland alla syndare".]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πιστὸς   ὁ   λόγος   καὶ   πάσης   ἀποδοχῆς   ἄξιος   ὅτι   Χριστὸς   Ἰησοῦς   ἦλθεν   εἰς   τὸν   κόσμον   ἁμαρτωλοὺς   σῶσαι,   ὧν   πρῶτός   εἰμι   ἐγώ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4103 Πιστὸς trogen Trustworthy [is] A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal saying N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of full A-GSF
G0594 ἀποδοχῆς ta emot, accepterande acceptance N-GSF
G0514 ἄξιος värdig, tillhör, överensstämmer med worthy, A-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world N-ASM
G0268 ἁμαρτωλοὺς syndig, syndare sinners A-APM
G4982 σῶσαι, frälsa, hela to save, V-AAN
G3739 ὧν vem of whom R-GPM
G4413 πρῶτός först, främst [the] foremost A-NSM
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G1473 ἐγώ· jag, mig, min, mitt I. P-1NS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.