1 Timoteusbrevet 1:14

Vår Herres nåd (oförtjänta favör, kraft, välsignelse) har flödat över mig på ett oändligt mäktigt sätt, med tro och kärlek i den Smorde (Kristus) Jesus. (Genom tron har vår Herres oförtjänta favör sköljt över mig och gett mig osjälvisk, utgivande kärlek genom att vara förenad i Jesus).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑπερεπλεόνασεν   δὲ   ἡ   χάρις   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   μετὰ   πίστεως   καὶ   ἀγάπης   τῆς   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5250 ὑπερεπλεόνασεν ge överväldigande överflöd Surpassingly increased V-AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G5485 χάρις nåd grace N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4102 πίστεως tro, tillit [the] faith N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0026 ἀγάπης kärlek love, N-GSF
G3588 τῆς denna, denne that [are] T-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ.¶ Jesus Jesus. N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.