1 Timoteusbrevet 1:12

Jag [Paulus] är ständigt så tacksam till den som har gett mig all kraft jag behöver, den Smorde (Messias, Kristus) Jesus vår Herre, eftersom han ansåg mig vara trogen, och satt mig i tjänst [för honom],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   χάριν   ἔχω   τῷ   ἐνδυναμώσαντί   με   Χριστῷ   Ἰησοῦ   τῷ   κυρίῳ   ἡμῶν   ὅτι   πιστόν   με   ἡγήσατο   θέμενος   εἰς   διακονίαν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5485 χάριν nåd Thankfulness N-ASF
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G3588 τῷ denna, denne for the [One] T-DSM
G1743 ἐνδυναμώσαντί större kraft, bli stark, kraft having strengthened V-AAP-DSM
G1473 με jag, mig, min, mitt me, P-1AS
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus for Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4103 πιστόν trogen faithful A-ASM
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G2233 ἡγήσατο anse, se det som, aktning, ledare He esteemed, V-ADI-3S
G5087 θέμενος sätta, lägga having appointed [me] V-2AMP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1248 διακονίαν, tjänst, betjäning, understöd service, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.