1 Timoteusbrevet 1:10

otuktiga (de som lever i sexuell omoral, gr. pornea),
    praktiserande homosexuella, [grekiska ordet arsenokoites används. Det beskriver den aktiva partnern i en manlig homosexuell relation. Ordet består av två ord, arsen som betyder man och koitai som betyder "bädd". Dessa två ord används i den grekiska översättningen av 3 Mos 18:22 och det är troligt att Paulus konstruerar detta nya grekiska ord för att ge en tydlig referens till just denna passage. Motsvarar budet mot äktenskapsbrott, se 2 Mos 20:14.] slavhandlare (kidnappare, någon som handlar med människor),
    [Motsvarar budet att inte stjäla, se 2 Mos 20:15]

lögnare,
    menedare (som bär falsk ed, svär falskt)
    [Motsvarar budet att inte bära falskt vittnesbörd mot sin nästa, se 2 Mos 20:16] och allt annat som går emot den sunda (hälsosamma) läran,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πόρνοις,   ἀρσενοκοίταις,   ἀνδραποδισταῖς,   ψεύσταις,   ἐπιόρκοις,   καὶ   εἴ   τι   ἕτερον   τῇ   ὑγιαινούσῃ   διδασκαλίᾳ   ἀντίκειται  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4205 πόρνοις, sexuellt omoralisk man, prostituerad man for the sexually immoral, N-DPM
G0733 ἀρσενοκοίταις, homosexuell for homosexuals, N-DPM
G0405 ἀνδραποδισταῖς, slavhandlare, människosäljare, kidnappare, for enslavers, N-DPM
G5583 ψεύσταις, lögnare for liars, N-DPM
G1965 ἐπιόρκοις, menedare for perjurers, A-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1487 εἴ om, huruvida if COND
G5100 τι något, någon, några anything X-NSN
G2087 ἕτερον annan, den andre, annan sak, vissa other, A-NSN
G3588 τῇ denna, denne which T-DSF
G5198 ὑγιαινούσῃ vara frisk, vara hel, vara sund to sound V-PAP-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ lära teaching, N-DSF
G0480 ἀντίκειται vara motsatt, vara i strid med is opposed, V-PNI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.