1 Timoteusbrevet 1:1

[Från:] Paulus, apostel (sändebud, ambassadör) åt den Smorde Jesus (Messias/Kristi Jesu apostel)
    på uppdrag av Gud, vår Frälsare,
    och den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, vårt hopp.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Παῦλος   ἀπόστολος   ἀπόστολος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   κατ᾽   ἐπιταγὴν   θεοῦ   σωτῆρος   ἡμῶν   καὶ   κυριόυ   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   τῆς   ἐλπίδος   ἡμῶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3972 Παῦλος Paulus Paul, N-NSM-P
G0652 ἀπόστολος apostel, budbärare an apostle N-NSM
G0652 ἀπόστολος apostel, budbärare an apostle N-NSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G2003 ἐπιταγὴν befallning, eftertryck [the] command N-ASF
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G4990 σωτῆρος frälsare [the] Savior N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2962 κυριόυ Herren, herre Lord N-GSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-GSM-P
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1680 ἐλπίδος hopp, tro hope N-GSF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.