1 Thessalonikerbrevet 3:6

Men just nu har Timoteus kommit tillbaka från [sitt besök hos] er med goda nyheter om er tro [som står fast] och er kärlek [som är osjälvisk och utgivande].

[Paulus blir överväldigad av de goda rapporterna som Timoteus har med sig och skriver detta brev på en gång, se Apg 18:5.]

Timoteus har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἄρτι   δὲ   ἐλθόντος   Τιμοθέου   πρὸς   ἡμᾶς   ἀφ᾽   ὑμῶν   καὶ   εὐαγγελισαμένου   ἡμῖν   τὴν   πίστιν   καὶ   τὴν   ἀγάπην   ὑμῶν   καὶ   ὅτι   ἔχετε   μνείαν   ἡμῶν   ἀγαθὴν   πάντοτε   ἐπιποθοῦντες   ἡμᾶς   ἰδεῖν   καθάπερ   καὶ   ἡμεῖς   ὑμᾶς,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 31 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0737 ἄρτι (arti)
nu, hädanefter, ännu Presently
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἐλθόντος (erchomai)
anlända, komma, gå when was coming
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-2AAP-GSM
G5095 Τιμοθέου (Timotheos)
Timoteus Timothy
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G0575 ἀφ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2097 εὐαγγελισαμένου (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
having brought good news
VERB Verb
Aorist Medium Particip Aorist Medium Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-AMP-GSM
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. första person Dativ Plural
P-1DP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4102 πίστιν (pistis)
tro, tillit faith
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G0026 ἀγάπην (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχετε (echo)
ha, vara, behöva you have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PAI-2P
G3417 μνείαν (mneia)
hågkomst, omnämnande a remembrance
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G0018 ἀγαθὴν (agathos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G3842 πάντοτε (pantote)
alltid always,
Adverb Adverb
ADV
G1971 ἐπιποθοῦντες (epipotheo)
innerligt längta, längta longing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G1492 ἰδεῖν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... to see,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G2509 καθάπερ (kathaper)
som, liksom just as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss we
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. första person Nominativ Plural
P-1NP
G4771 ὑμᾶς, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)