1 Thessalonikerbrevet 5:14

[Den andra gruppen (vers 14‑15) gäller också alla i församlingen, som har ett ansvar att vägleda, uppmuntra och hjälpa varandra. Allt detta måste ske med tålamod.]

Vi uppmanar er, kära syskon (bröder och systrar i tron):

Vägled (förmedla förståelse, milt varna, förmana)
    de odisciplinerade (rebelliska, som vägrar lyda auktoriteter och inte vill underordna sig).
Uppmuntra
    de missmodiga (som tappat hoppet; har brustna hjärtan).
Hjälp (stötta)
    de svaga (bräckliga).

Ha tålamod
    med alla [tappa inte hoppet även om omständigheter går emot eller du blir felaktigt behandlad av andra].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Παρακαλοῦμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   νουθετεῖτε   τοὺς   ἀτάκτους,   παραμυθεῖσθε   τοὺς   ὀλιγοψύχους,   ἀντέχεσθε   τῶν   ἀσθενῶν,   μακροθυμεῖτε   πρὸς   πάντας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3870 Παρακαλοῦμεν be om tröst/hjälp We exhort V-PAI-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G3560 νουθετεῖτε varna do admonish V-PAM-2P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0813 ἀτάκτους, oansvariga unruly, A-APM
G3888 παραμυθεῖσθε trösta do encourage V-PNM-2P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3642 ὀλιγοψύχους, missmodig fainthearted, A-APM
G0472 ἀντέχεσθε hålla sig till, ta sig an do help V-PNM-2P
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G0772 ἀσθενῶν, svag, sjuk weak, A-GPM
G3114 μακροθυμεῖτε visa tålamod, vara tålmodig, vänta tåligt, tålig do be patient V-PAM-2P
G4314 πρὸς till toward PREP
G3956 πάντας. alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all. A-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.