1 Thessalonikerbrevet 5:12

[Den första gruppen uppmaningar (vers 12‑13), av totalt fyra samlade gruppvis i vers 12‑22, handlar om församlingens förhållningssätt gentemot sina ledare.]

Vi uppmanar (ber) er, kära syskon (bröder och systrar i tron):

Att ni uppskattar (respekterar, ärar) dem som arbetar så hårt för er,
    de som har fått ansvaret (är satta framför er) att vägleda (förmedla förståelse, milt varna, förmana) er i Herren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐρωτῶμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   εἰδέναι   τοὺς   κοπιῶντας   ἐν   ὑμῖν   καὶ   προϊσταμένους   ὑμῶν   ἐν   κυρίῳ   καὶ   νουθετοῦντας   ὑμᾶς  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2065 Ἐρωτῶμεν fråga, be, önska We implore V-PAI-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G1492 εἰδέναι veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to have appreciated V-RAN
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G2872 κοπιῶντας arbeta, bli trött toiling V-PAP-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4291 προϊσταμένους leda taking the lead V-PMP-APM
G4771 ὑμῶν du, ni, er over you P-2GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2962 κυρίῳ Herren, herre [the] Lord, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3560 νουθετοῦντας varna admonishing V-PAP-APM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.