Avancerad sök

Sökresultat: 4

Kärnbibeln: (1)

1 Tess 4:4
Att ni var och en vet hur ni ska kontrollera (äga, vinna) ert eget kärl (er egen kropp, redskap, hustru)
på ett helgat och hedervärt sätt.

Interlinjär versionBETA: (1)

1 Tess 4:4
εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ,
veta var och en du – sig själv kärl vinna i helgelse och pris,

Korsreferenser: (1)

Fil 2:12
Därför, mina älskade, precis som ni alltid [uppmärksamt] har lyssnat [lytt mina råd], inte bara i min närvaro utan [ännu] mycket mer nu i min frånvaro:
arbeta [fullt ut] på er egen frälsning (räddning, befrielse; ert eget bevarande) [låt er fullkomnas]
med [Guds-] fruktan och bävan [varsamhet för hur ni lever].
[Lev i helgelse (1 Thess 4:1–12), var vaksamma (1 Kor 10:12–14) och var medvetna om att hjärtat är bedrägligt (Jer 17:9–10).] ...