1 Thessalonikerbrevet 3:5

Det var därför som jag, när jag inte längre stod ut, skickade bud [genom att sända Timoteus till er] för att få veta hur det var med er tro. Kanske hade frestaren frestat er och vårt arbete varit förgäves?

[Paulus omsorg för församlingarna i Makedonien gjorde att Timoteus skickades tillbaka till Thessalonike. Senare reser även Silas till Filippi. Både Timoteus och Silas återförenas så småningom med Paulus i Korint, som är hans nästa stopp efter Aten, se Apg 18:1–5.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   κἀγὼ   μηκέτι   στέγων   ἔπεμψα   εἰς   τὸ   γνῶναι   τὴν   πίστιν   ὑμῶν,   μή   πως   ἐπείρασεν   ὑμᾶς   ὁ   πειράζων   καὶ   εἰς   κενὸν   γένηται   ὁ   κόπος   ἡμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ
genom, för, med, därför Because of
Preposition Preposition
PREP
G3778 τοῦτο
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
D-ASN
G2532 + G1473 κἀγὼ
I also,
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
CONJ +P-1NS
G3371 μηκέτι
inte längre, aldrig mer, inte no longer
Adverb Adverb
Nominativ Adverb Nominativ
ADV-N
G4722 στέγων
fördra, övertäcka enduring,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G3992 ἔπεμψα
skicka sent
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot in order
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G1097 γνῶναι
känna, förstå to know
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4102 πίστιν
tro, tillit faith
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G4771 ὑμῶν,
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G3361 μή
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen lest
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G4458 πως
hur som helst perhaps
Partikel Partikel
PRT
G3985 ἐπείρασεν
pröva, fresta tempted
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G4771 ὑμᾶς
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G3588
denna, denne the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3985 πειράζων
pröva, fresta tempting,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G2756 κενὸν
meningslös, förgäves, tomhänt, fåfängligt vain
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G1096 γένηται
vara, ske, bli, bli gjort, komma may be
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Subjunktiv Andra Aorist Medium-deponent Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2ADS-3S
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2873 κόπος
arbete, besvär, oro labor
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1473 ἡμῶν.
jag, mig, min, mitt of us.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar