1 Samuelsboken 7:1

Och Kirjat-Jearims män kom och hämtade upp Herrens (Jahves) ark och förde in den i Avinadavs hus på kullen, och helgade hans son Elazar till att vakta (skydda, bevara) Herrens (Jahves) ark.


וַיָּבֹאוּ   אַנְשֵׁי   קִרְיַת   יְעָרִים   וַיַּעֲלוּ   אֶת   אֲרוֹן   יְהוָה   וַיָּבִאוּ   אֹתוֹ   אֶל   בֵּית   אֲבִינָדָב   בַּגִּבְעָה   וְאֶת   אֶלְעָזָר   בְּנוֹ   קִדְּשׁוּ   לִשְׁמֹר   אֶת   אֲרוֹן   יְהוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0935
וַ
יָּבֹ֜אוּ
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vqw3mp
0582
9015
אַנְשֵׁ֣י
׀
människa human
separate
HNcmpc
7157
קִרְיַ֣ת Kiriath-jearim HNpl
7157
יְעָרִ֗ים Kiriath-jearim HNpl
9001
5927
וַֽ
יַּעֲלוּ֙
och
höja, dra upp, stå upp
seq
to ascend
Hc/Vhw3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0727
אֲר֣וֹן ark, kista ark HNcbsc
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9001
0935
וַ
יָּבִ֣אוּ
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vhw3mp
0853
9033
אֹת֔
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
1004b
בֵּ֥ית hus house HNcbsc
0041
אֲבִינָדָ֖ב Avinadab Abinadab HNpm
9003
1389
בַּ
גִּבְעָ֑ה
i, på, med
höjd, kulle
in
hill
HRd/Ncfsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
0499
אֶלְעָזָ֤ר Elasar Eleazar HNpm
1121a
9023
בְּנ
וֹ֙
son son
his
HNcbsc/Sp3ms
6942
קִדְּשׁ֔וּ to consecrate HVpp3cp
9005
8104
לִ
שְׁמֹ֖ר
till, för
hålla, vakta, skydda, bevara
to
to keep
HR/Vqcc
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0727
אֲר֥וֹן ark, kista ark HNcbsc
3068
9016
9017
יְהוָֽה
׃
פ
JHVH, Jahve, Herren
[Vers slut]
YHWH HNpt
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.