1 Samuelsboken 9:26

Och de steg upp tidigt och det hände i gryningen att Samuel kallade på Saul på taket och sade: "Upp, så att jag kan sända iväg dig." Och Saul steg upp och de gick båda två, han och Samuel, utomhus.


וַיַּשְׁכִּמוּ   וַיְהִי   כַּעֲלוֹת   הַשַּׁחַר   וַיִּקְרָא   שְׁמוּאֵל   אֶל   שָׁאוּל   הַגָּג   לֵאמֹר   קוּמָה   וַאֲשַׁלְּחֶךָּ   וַיָּקָם   שָׁאוּל   וַיֵּצְאוּ   שְׁנֵיהֶם   הוּא   וּשְׁמוּאֵל   הַחוּצָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέβαινεν ὁ ὄρθρος καὶ ἐκάλεσεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ ἐπὶ τῷ δώματι λέγων ἀνάστα καὶ ἐξαποστελῶ σε καὶ ἀνέστη Σαουλ καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ Σαμουηλ ἕως ἔξω
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7925
וַ
יַּשְׁכִּ֗מוּ
och
stiga upp
seq
to rise
Hc/Vhw3mp
9001
1961
וַ
יְהִ֞י
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqw3ms
9004
5927
כַּ
עֲל֤וֹת
som
höja, dra upp, stå upp
like
to ascend
HR/Vqcc
9009
7837
הַ
שַּׁ֙חַר֙
[best. form]
gryning
the
dawn
HTd/Ncbsa
9001
7121
וַ
יִּקְרָ֨א
och
ropa, proklamera, kalla, namnge
seq
to call
Hc/Vqw3ms
8050
שְׁמוּאֵ֤ל Samuel Samuel HNpm
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
7586
שָׁאוּל֙ Saul Saul HNpm
9009
1406
הַ
גָּג
[best. form]
tak, ovansida
the
roof
HTd/Ncbsa
9005
0559
לֵ
אמֹ֔ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
6965b
9012
ק֖וּמָ
ה
upprätta, bekräfta to arise
parag
HVqv2ms/Sh
9002
7971
9031
וַ
אֲשַׁלְּחֶ֑
ךָּ
och
förvisa, sända ut, räcka ut
du
and
to send
you
HC/Vpu1cs/Sp2ms
9001
6965b
וַ
יָּ֣קָם
och
upprätta, bekräfta
seq
to arise
Hc/Vqw3ms
7586
שָׁא֗וּל Saul Saul HNpm
9001
3318
וַ
יֵּצְא֧וּ
och
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
seq
to come out
Hc/Vqw3mp
8147
9028
שְׁנֵי
הֶ֛ם
två two
their
HNcbdc/Sp3mp
1931
ה֥וּא han, hon, den, det he HPp3ms
9002
8050
וּ
שְׁמוּאֵ֖ל
och
Samuel
and
Samuel
HC/Npm
9009
2351
9011
9016
הַ
חֽוּצָ
ה
׃
[best. form]
utanför, utsida
[till]
the
outside
to
verseEnd
HTd/Ncbsa/Sd
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.