1 Samuelsboken 9:13

Om I nu gån in i staden, träffen I honom, innan han går upp på höjden till måltiden, ty folket äter icke, förrän han kommer. Han skall välsigna offret; först sedan begynna de inbjudna att äta. Gån därför nu ditupp, ty just nu kunnen I träffa honom.»


כְּבֹאֲכֶם   הָעִיר   כֵּן   תִּמְצְאוּן   אֹתוֹ   בְּטֶרֶם   יַעֲלֶה   הַבָּמָתָה   לֶאֱכֹל   כִּי   לֹא   יֹאכַל   הָעָם   עַד   בֹּאוֹ   כִּי   הוּא   יְבָרֵךְ   הַזֶּבַח   אַחֲרֵי   כֵן   יֹאכְלוּ   הַקְּרֻאִים   וְעַתָּה   עֲלוּ   כִּי   אֹתוֹ   כְהַיּוֹם   תִּמְצְאוּן   אֹתוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.



Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9004
0935
9046
כְּ
בֹאֲ
כֶ֣ם
som
att komma, föra fram
like
to come (in)
you
HR/Vqcc/Sp2mp
9009
5892b
הָ
עִ֣יר
[best. form]
Stad, befäst stad med mur
the
city
HTd/Ncbsa
3651c
כֵּ֣ן so HD
4672
9013
תִּמְצְא֣וּ
ן
hitta to find
parag
HVqi2mp/Sn
0853
9033
אֹת֡
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9003
2962
בְּ
טֶרֶם֩
i, på, med
innan
in
before
HR/Ncbsa
5927
יַעֲלֶ֨ה to ascend HVqi3ms
9009
1116
9011
הַ
בָּמָ֜תָ
ה
[best. form]
offerhöjd
[till]
the
high place
to
HTd/Ncfsa/Sd
9005
0398
לֶ
אֱכֹ֗ל
till, för
äta
to
to eat
HR/Vqcc
3588a
כִּ֠י för for HTc
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
0398
יֹאכַ֤ל äta to eat HVqi3ms
9009
5971a
הָ
עָם֙
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
5704
9014
עַד
־
till
link
HR
0935
9043
בֹּא֔
וֹ
att komma, föra fram to come (in)
he
HVqcc/Sp3ms
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
1931
הוּא֙ han
hon
den
det
he HPp3ms
1288
יְבָרֵ֣ךְ välsigna to bless HVpi3ms
9009
2077
הַ
זֶּ֔בַח
[best. form]
offer
the
sacrifice
HTd/Ncbsa
0310a
9014
אַחֲרֵי
־
efter, sedan behind
link
HNcmpc
3651c
כֵ֖ן so HD
0398
יֹאכְל֣וּ äta to eat HVqi3mp
9009
7121
הַ
קְּרֻאִ֑ים
[best. form]
the
to call
HTd/Vqsmpa
9002
6258
וְ
עַתָּ֣ה
och
and
now
HC/D
5927
עֲל֔וּ to ascend HVqv2mp
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
0853
9033
אֹת֥
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9004
9009
3117
כְ
הַ
יּ֖וֹם
som
dag
like
the
day
HR/Td/Ncbsa
4672
9013
תִּמְצְא֥וּ
ן
hitta to find
parag
HVqi2mp/Sn
0853
9033
9016
אֹתֽ
וֹ
׃
-
[Vers slut]
obj.
him
verseEnd
HTo/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.