1 Samuelsboken 7:15

Och Samuel dömde Israel alla dagar under sitt liv (så länge han levde).


וַיִּשְׁפֹּט   שְׁמוּאֵל   אֶת   יִשְׂרָאֵל   כֹּל   יְמֵי   חַיָּיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
8199
וַ
יִּשְׁפֹּ֤ט
och
seq
to judge
Hc/Vqw3ms
8050
שְׁמוּאֵל֙ Samuel Samuel HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3478
יִשְׂרָאֵ֔ל Israel Israel HNpl
3605
כֹּ֖ל allt all HNcbsc
3117
יְמֵ֥י dag day HNcmpc
2416e
9023
9016
חַיָּֽי
ו
׃
liv
[Vers slut]
life
his
verseEnd
HNcmpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.