1 Samuelsboken 30:8

Och David frågade Herren (Jahve) och sade. "Ska jag jaga efter denna trupp? Ska jag övervinna dem?" Och han svarade honom: "Jaga, för du ska övervinnande (med säkerhet) övervinna dem och ta tillbaka allt utan förlust."


וַיִּשְׁאַל   דָּוִד   בַּיהוָה   לֵאמֹר   אֶרְדֹּף   אַחֲרֵי   הַגְּדוּד   הַזֶּה   הַאַשִּׂגֶנּוּ   וַיֹּאמֶר   לוֹ   רְדֹף   כִּי   הַשֵּׂג   תַּשִּׂיג   וְהַצֵּל   תַּצִּיל  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ κυρίου λέγων εἰ καταδιώξω ὀπίσω τοῦ γεδδουρ τούτου εἰ καταλήμψομαι αὐτούς καὶ εἶπεν αὐτῷ καταδίωκε ὅτι καταλαμβάνων καταλήμψῃ καὶ ἐξαιρούμενος ἐξελῇ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7592
וַ
יִּשְׁאַ֨ל
och
fråga
seq
to ask
Hc/Vqw3ms
1732
דָּוִ֤ד David David HNpm
9003
3068
בַּֽ
יהוָה֙
i, på, med
JHVH, Jahve, Herren
in
YHWH
HR/Npt
9005
0559
לֵ
אמֹ֔ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
7291
אֶרְדֹּ֛ף förfölja, jaga efter to pursue HVqi1cs
0310a
אַחֲרֵ֥י efter, sedan behind HNcmpc
9009
1416
9014
הַ
גְּדוּד
־
[best. form]
rövargäng, trupp, armé
-, bindestreck
the
band
link
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֖ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
9008
5381
9033
הַֽ
אַשִּׂגֶ֑
נּוּ
?
hinna upp
honom
?
to overtake
him
HTi/Vhi1cs/Sp3ms
9001
0559
וַ
יֹּ֤אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
9005
9033
ל
וֹ֙
till, för
to
him
HRd/Sp3ms
7291
רְדֹ֔ף förfölja, jaga efter to pursue HVqv2ms
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
5381
הַשֵּׂ֥ג hinna upp to overtake HVhaa
5381
תַּשִּׂ֖יג hinna upp to overtake HVhi2ms
9002
5337
וְ
הַצֵּ֥ל
och
rädda
and
to deliver
HC/Vhaa
5337
9016
תַּצִּֽיל
׃
rädda to deliver
verseEnd
HVhi2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.