1 Samuelsboken 30:10

Men David fortsatte förföljelsen med fyra hundra man; ty de som sade blivit för trötta, och som därför stannade, utan att gå över bäcken Besor, utgjorde två hundra man.


וַיִּרְדֹּף   דָּוִד   הוּא   וְאַרְבַּע   מֵאוֹת   אִישׁ   וַיַּעַמְדוּ   מָאתַיִם   אִישׁ   אֲשֶׁר   פִּגְּרוּ   מֵעֲבֹר   אֶת   נַחַל   הַבְּשׂוֹר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7291
וַ
יִּרְדֹּ֣ף
och
seq
to pursue
Hc/Vqw3ms
1732
דָּוִ֔ד David David HNpm
1931
ה֖וּא han
hon
den
det
he HPp3ms
9002
0702
9014
וְ
אַרְבַּע
־
och
fyra
and
four
link
HC/Ncbsa
3967
מֵא֣וֹת hundra hundred HNcfpa
0376
אִ֑ישׁ man, hanne man HNcbsa
9001
5975
וַ
יַּֽעַמְדוּ֙
och
seq
to stand
Hc/Vqw3mp
3967
מָאתַ֣יִם hundra hundred HNcfda
0376
אִ֔ישׁ man, hanne man HNcbsa
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
6296
פִּגְּר֔וּ to faint HVpp3cp
9006
5674a
מֵ
עֲבֹ֖ר
från
from
to pass
HR/Vqcc
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
5158a
נַ֥חַל torrent HNcbsc
9009
1308
9016
הַ
בְּשֽׂוֹר
׃
[best. form]
Besor
[Vers slut]
the
Besor
verseEnd
HTd/Npl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.