1 Samuelsboken 26:10

Och David sade ytterligare: »Så sant HERREN lever, HERREN må själv slå honom, eller ock må hans dödsdag komma i vanlig ordning, eller må han draga ut i strid och så få sin bane;


וַיֹּאמֶר   דָּוִד   חַי   יְהוָה   כִּי   אִם   יְהוָה   יִגָּפֶנּוּ   אוֹ   יוֹמוֹ   יָבוֹא   וָמֵת   אוֹ   בַמִּלְחָמָה   יֵרֵד   וְנִסְפָּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֤אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
1732
דָּוִד֙ David David HNpm
2416a
9014
חַי
־
levande alive
link
HAabsa
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
3588b
כִּ֥י det där except HTc
0518b
9014
אִם
־
bortsett från except
link
HTc
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
5062
9033
יִגָּפֶ֑
נּוּ
to strike
him
HVqi3ms/Sp3ms
0176a
9014
אֽוֹ
־
eller or
link
HC
3117
9023
יוֹמ֤
וֹ
dag day
his
HNcbsc/Sp3ms
0935
יָבוֹא֙ att komma, föra fram to come (in) HVqi3ms
9001
4191
וָ
מֵ֔ת
och
seq
to die
Hc/Vqq3ms
0176a
א֧וֹ eller or HC
9003
4421
בַ
מִּלְחָמָ֛ה
i, på, med
strid
in
battle
HRd/Ncfsa
3381
יֵרֵ֖ד gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner to go down HVqi3ms
9001
5595
9016
וְ
נִסְפָּֽה
׃
och

[Vers slut]
seq
to snatch
verseEnd
Hc/VNq3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.