1 Samuelsboken 25:28

Förlåt din tjänarinna vad hon har brutit. Ty HERREN skall förvisso åt min herre uppbygga ett hus som bliver beståndande, eftersom min herre för HERRENS krig; och du skall icke bliva skyldig till något ont, så länge du lever.


שָׂא   נָא   לְפֶשַׁע   אֲמָתֶךָ   כִּי   עָשֹׂה   יַעֲשֶׂה   יְהוָה   לַאדֹנִי   בַּיִת   נֶאֱמָן   כִּי   מִלְחֲמוֹת   יְהוָה   אֲדֹנִי   נִלְחָם   וְרָעָה   לֹא   תִמָּצֵא   בְךָ   מִיָּמֶיךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5375
שָׂ֥א to lift HVqv2ms
4994
נָ֖א jag ber dig, snälla du please HTj
9005
6588
לְ
פֶ֣שַׁע
till, för
to
transgression
HR/Ncbsc
0519
9021
אֲמָתֶ֑
ךָ
slavinna, tjänstekvinna maidservant
your
HNcfsc/Sp2ms
3588a
כִּ֣י för for HTc
6213a
9014
עָשֹֽׂה
־
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make
link
HVqaa
6213a
יַעֲשֶׂה֩ göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqi3ms
3068
יְהוָ֨ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9005
0113
9020
לַֽ
אדֹנִ֜
י
till, för
herre
to
lord
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
1004b
בַּ֣יִת hus house HNcbsa
0539
נֶאֱמָ֗ן tro, vara trogen, stå fast, vara en pelare be faithful HVNrmsa
3588a
9014
כִּי
־
för for
link
HTc
4421
מִלְחֲמ֤וֹת strid battle HNcfpc
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0113
9020
אֲדֹנִ֣
י
herre lord
my
HNcbsc/Sp1bs
3898a
נִלְחָ֔ם strida to fight HVNrmsa
9002
7451c
וְ
רָעָ֛ה
och
and
distress
HC/Ncfsa
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
4672
תִמָּצֵ֥א hitta to find HVNi3fs
9003
9031
בְ
ךָ֖
i, på, med
in
you
HRd/Sp2ms
9006
3117
9021
9016
מִ
יָּמֶֽי
ךָ
׃
från
dag
from
day
your
verseEnd
HR/Ncmpc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.