1 Samuelsboken 23:14

Så uppehöll sig nu David i öknen på bergfästena; han uppehöll sig bland bergen i öknen Sif. Och Saul sökte alltjämt efter honom, men Gud gav honom icke i hans hand.


וַיֵּשֶׁב   דָּוִד   בַּמִּדְבָּר   בַּמְּצָדוֹת   וַיֵּשֶׁב   בָּהָר   בְּמִדְבַּר   זִיף   וַיְבַקְשֵׁהוּ   שָׁאוּל   כָּל   הַיָּמִים   וְלֹא   נְתָנוֹ   אֱלֹהִים   בְּיָדוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3427
וַ
יֵּ֨שֶׁב
och
bo
seq
to dwell
Hc/Vqw3ms
1732
דָּוִ֤ד David David HNpm
9003
4057b
בַּ
מִּדְבָּר֙
i, på, med
öken
in
wilderness
HRd/Ncbsa
9003
4679
בַּ
מְּצָד֔וֹת
i, på, med
bergfäste
in
stronghold
HRd/Ncfpa
9001
3427
וַ
יֵּ֥שֶׁב
och
bo
seq
to dwell
Hc/Vqw3ms
9003
2022
בָּ
הָ֖ר
i, på, med
berg
in
mountain
HRd/Ncbsa
9003
4057b
9014
בְּ
מִדְבַּר
־
i, på, med
öken
in
wilderness
link
HR/Ncbsc
2128
זִ֑יף Sif Ziph HNpl
9001
1245
9033
וַ
יְבַקְשֵׁ֤
הוּ
och
söka, utkräva, leta
seq
to seek
him
Hc/Vpw3ms/Sp3ms
7586
שָׁאוּל֙ Saul Saul HNpm
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
3117
הַ
יָּמִ֔ים
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncmpa
9002
3808
9014
וְ
לֹֽא
־
och
inte
and
not
link
HC/Tn
5414
9033
נְתָנ֥
וֹ
to give
him
HVqp3ms/Sp3ms
0430
אֱלֹהִ֖ים Gud God HNcmpa
9003
3027
9023
9016
בְּ
יָדֽ
וֹ
׃
i, på, med
hand
in
hand
his
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.