1 Samuelsboken 1:6

Men hennes medtävlerska plägade, för att väcka hennes vrede, mycket retas med henne, därför att HERREN hade gjort henne ofruktsam.


וְכִעֲסַתָּה   צָרָתָהּ   גַּם   כַּעַס   בַּעֲבוּר   הַרְּעִמָהּ   כִּי   סָגַר   יְהוָה   בְּעַד   רַחְמָהּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3707
9034
וְ
כִֽעֲסַ֤תָּ
ה
och
väcka vrede, förtörna, provocera
seq
to provoke
her
Hc/Vpq3fs/Sp3fs
6869c
9024
צָֽרָתָ
הּ֙
vexer
her
HNcfsc/Sp3fs
1571
9014
גַּם
־
också, även also
link
HD
3708a
כַּ֔עַס förargelse, kränkning vexation HNcbsa
9003
5668
בַּ
עֲב֖וּר
i, på, med
in
for the sake of
HR/Ncbsc
7481
9034
הַרְּעִמָ֑
הּ
to thunder
her
HVhcc/Sp3fs
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
5462
סָגַ֥ר to shut HVqp3ms
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
1157
בְּעַ֥ד om, genom, för about HNcbsc
7358
9024
9016
רַחְמָֽ
הּ
׃
livmoder
[Vers slut]
womb
her
verseEnd
HNcbsc/Sp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.