1 Samuelsboken 1:5

men till Channa gav han en dubbel del, för han älskade Channa, men Herren (Jahve) hade stängt hennes livmoder.

[Hebreiskan är ordagrant: "en del av de två ansiktena (näsborrarna)", vilket kan tolkas som mat för två personer, eller att hon bara fick en del, och det upprörde Elkana. Den grekiska översättningen översätter så "bara en enda". Det beror på hur man tolkar "ansikte" som här är i dual-form. Antingen två personer, eller ilska och vrede. I detta fallet verkar ändå dubbel portion passa bäst in i sammanhanget.]


וּלְחַנָּה   יִתֵּן   מָנָה   אַחַת   אַפָּיִם   כִּי   אֶת   חַנָּה   אָהֵב   וַיהוָה   סָגַר   רַחְמָהּ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ τῇ Αννα ἔδωκεν μερίδα μίαν ὅτι οὐκ ἦν αὐτῇ παιδίον πλὴν ὅτι τὴν Ανναν ἠγάπα Ελκανα ὑπὲρ ταύτην καὶ κύριος ἀπέκλεισεν τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9002
H9005
H2584
וּ
לְ
חַנָּ֕ה
och, men
till, för
Hanna
and
to
Hannah
HC
R
Npf
H5414
יִתֵּ֛ן
ge to give HVqi3ms
H4490
מָנָ֥ה
del portion HNcfsa
H0259
אַחַ֖ת
första, en, ett one HNcfsc
H0639
אַפָּ֑יִם
näsa, anlete, ansikte, vrede anger HNcbda
H3588a
כִּ֤י
för for HTc
H0853
H9014
אֶת
־
-
-, bindestreck
obj.
link
HTo

H2584
חַנָּה֙
Hanna Hannah HNpf
H0157
אָהֵ֔ב
älska to love HVqp3ms
H9002
H3068
וַֽ
יהוָ֖ה
och, men
JHVH, Jahve, Herren
and
YHWH
HC
Npt
H5462
סָגַ֥ר
stänga to shut HVqp3ms
H7358
H9024
H9016
רַחְמָֽ
הּ
׃
livmoder
henne, hennes
[Vers slut]
womb
her
verseEnd
HNcbsc
Sp3fs

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar