1 Samuelsboken 14:30

Huru mycket mer, om folket i dag hade fått äta sig mätta av bytet som de hade tagit från sina fiender -- huru mycket större skulle icke då filisteernas nederlag hava blivit!»


אַף   כִּי   לוּא   אָכֹל   אָכַל   הַיּוֹם   הָעָם   מִשְּׁלַל   אֹיְבָיו   אֲשֶׁר   מָצָא   כִּי   עַתָּה   לֹא   רָבְתָה   מַכָּה   בַּפְּלִשְׁתִּים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0637
אַ֗ף också also HTj
3588a
כִּ֡י för for HTc
3863
לוּא֩ om if HC
0398
אָכֹ֨ל äta to eat HVqaa
0398
אָכַ֤ל äta to eat HVqp3ms
9009
3117
הַ
יּוֹם֙
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9009
5971a
הָ
עָ֔ם
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
9006
7998
מִ
שְּׁלַ֥ל
från
from
spoil
HR/Ncbsc
0341
9023
אֹיְבָ֖י
ו
fiende enemy
his
HVqrmpc/Sp3ms
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
4672
מָצָ֑א hitta to find HVqp3ms
3588a
כִּ֥י för for HTc
6258
עַתָּ֛ה now HD
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
7235a
רָבְתָ֥ה to multiply HVqp3fs
4347
מַכָּ֖ה sår, plåga, nederlag wound HNcfsa
9003
6430 (hebr. 6429)
9016
בַּ
פְּלִשְׁתִּֽים
׃
i, på, med

[Vers slut]
in
Philistine
verseEnd
HRd/Ngmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.