1 Samuelsboken 11:7

Och han tog ett ok av oxen och bröt det i delar och sände dem genom hela Israel i budbärares händer och sade: "Vemhelst som inte kommer efter Saul och efter Samuel, så ska det göras med hans oxe." Och fruktan för Herren (Jahve) föll över folket och de drog ut som en man.


וַיִּקַּח   צֶמֶד   בָּקָר   וַיְנַתְּחֵהוּ   וַיְשַׁלַּח   בְּכָל   גְּבוּל   יִשְׂרָאֵל   בְּיַד   הַמַּלְאָכִים   לֵאמֹר   אֲשֶׁר   אֵינֶנּוּ   יֹצֵא   אַחֲרֵי   שָׁאוּל   וְאַחַר   שְׁמוּאֵל   כֹּה   יֵעָשֶׂה   לִבְקָרוֹ   וַיִּפֹּל   פַּחַד   יְהוָה   עַל   הָעָם   וַיֵּצְאוּ   כְּאִישׁ   אֶחָד  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἔλαβεν δύο βόας καὶ ἐμέλισεν αὐτὰς καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων λέγων ὃς οὐκ ἔστιν ἐκπορευόμενος ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω Σαμουηλ κατὰ τάδε ποιήσουσιν τοῖς βουσὶν αὐτοῦ καὶ ἐπῆλθεν ἔκστασις κυρίου ἐπὶ τὸν λαὸν Ισραηλ καὶ ἐβόησαν ὡς ἀνὴρ εἷς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3947
וַ
יִּקַּח֩
och
ta
seq
to take
Hc/Vqw3ms
6776
צֶ֨מֶד par pair HNcbsc
1241
בָּקָ֜ר kor, boskap cattle HNcbsa
9001
5408
9033
וַֽ
יְנַתְּחֵ֗
הוּ
och
stycka
honom
seq
to cut
him
Hc/Vpw3ms/Sp3ms
9001
7971
וַ
יְשַׁלַּ֞ח
och
förvisa, sända ut, räcka ut
seq
to send
Hc/Vpw3ms
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
-, bindestreck
in
all
link
HR/Ncbsc
1366
גְּב֣וּל område border HNcbsc
3478
יִשְׂרָאֵל֮ Israel Israel HNpl
9003
3027
בְּ
יַ֣ד
i, på, med
hand
in
hand
HR/Ncbsc
9009
4397
9015
הַ
מַּלְאָכִ֣ים
׀
[best. form]
ängel, budbärare
?
the
messenger
separate
HTd/Ncmpa
9005
0559
לֵ
אמֹר֒
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
0834a
אֲשֶׁר֩ som, vilket, vilken which HTr
0369
9043
אֵינֶ֨
נּוּ
ingen, inget nothing
he
HNcbsc/Sp3ms
3318
יֹצֵ֜א frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out HVqrmsa
0310a
אַחֲרֵ֤י efter, sedan behind HNcmpc
7586
שָׁאוּל֙ Saul Saul HNpm
9002
0310a
וְ
אַחַ֣ר
och
efter, sedan
and
behind
HC/Ncbsc
8050
שְׁמוּאֵ֔ל Samuel Samuel HNpm
3541
כֹּ֥ה således thus HD
6213a
יֵעָשֶׂ֖ה göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt, leva efter, agera to make HVNi3ms
9005
1241
9023
לִ
בְקָר֑
וֹ
till, för
kor, boskap
hans
to
cattle
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9001
5307
וַ
יִּפֹּ֤ל
och
falla
seq
to fall
Hc/Vqw3ms
6343
9014
פַּֽחַד
־
fruktan, vördnad, respekt dread
link
HNcbsc
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
5971a
הָ
עָ֔ם
[best. form]
folk
the
people
HTd/Ncbsa
9001
3318
וַ
יֵּצְא֖וּ
och
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
seq
to come out
Hc/Vqw3mp
9004
0376
כְּ
אִ֥ישׁ
som
man, hanne
like
man
HR/Ncbsa
0259
9016
אֶחָֽד
׃
första, en, ett one
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.