1 Samuelsboken 10:19

Men ni har idag förkastat er Gud (Elohim) som själv frälste er ut ur alla olyckor och era trångmål (ångest), och ni har sagt till honom: Sätt en kung över oss. Visa nu därför upp er själva inför Herrens (Jahves) ansikte efter era stammar och era tusenden."


וְאַתֶּם   הַיּוֹם   מְאַסְתֶּם   אֶת   אֱלֹהֵיכֶם   אֲשֶׁר   הוּא   מוֹשִׁיעַ   לָכֶם   מִכָּל   רָעוֹתֵיכֶם   וְצָרֹתֵיכֶם   וַתֹּאמְרוּ   לוֹ   כִּי   מֶלֶךְ   תָּשִׂים   עָלֵינוּ   וְעַתָּה   הִתְיַצְּבוּ   לִפְנֵי   יְהוָה   לְשִׁבְטֵיכֶם   וּלְאַלְפֵיכֶם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ὑμεῖς σήμερον ἐξουθενήκατε τὸν θεόν ὃς αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν καὶ θλίψεων ὑμῶν καὶ εἴπατε οὐχί ἀλλ᾽ ἢ ὅτι βασιλέα στήσεις ἐφ᾽ ἡμῶν καὶ νῦν κατάστητε ἐνώπιον κυρίου κατὰ τὰ σκῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς φυλὰς ὑμῶν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0859d
וְ
אַתֶּ֨ם
och
ni
and
you(m.p.)
HC/Pp2mp
9009
3117
הַ
יּ֜וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
3988a
מְאַסְתֶּ֣ם förakta to reject HVqp2mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0430
9026
אֱלֹהֵי
כֶ֗ם
Gud God
your
HNcmpc/Sp2mp
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
1931
ה֣וּא han, hon, den, det he HPp3ms
3467
מוֹשִׁ֣יעַ rädda, frälsa to save HVhrmsa
9005
9036
לָ
כֶם֮
till, för
to
you
HRd/Sp2mp
9006
3605
9014
מִ
כָּל
־
från
allt
-, bindestreck
from
all
link
HR/Ncbsc
7451c
9026
רָעוֹתֵי
כֶ֣ם
skada distress
your
HNcfpc/Sp2mp
9002
6869b
9026
וְ
צָרֹֽתֵי
כֶם֒
och
nöd, trångmål
din, ditt
and
distress
your
HC/Ncfpc/Sp2mp
9001
0559
וַ
תֹּ֣אמְרוּ
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw2mp
9005
9033
ל֔
וֹ
till, för
to
him
HRd/Sp3ms
3588a
9014
כִּי
־
för for
link
HTc
4428
מֶ֖לֶךְ kung king HNcbsa
7760a
תָּשִׂ֣ים sätta, lagga, göra to set HVqi2ms
5921a
9035
עָלֵ֑י
נוּ
på, över, ovanför upon
us
HRd/Sp1bp
9002
6258
וְ
עַתָּ֗ה
och
nu
and
now
HC/D
3320
הִֽתְיַצְּבוּ֙ stå to stand HVtv2mp
9005
6440
לִ
פְנֵ֣י
till, för
ansikte
to
face
HR/Ncmpc
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9005
7626
9026
לְ
שִׁבְטֵי
כֶ֖ם
till, för
stam
din, ditt
to
tribe
your
HR/Ncmpc/Sp2mp
9002
9005
0505
9026
9016
וּ
לְ
אַלְפֵי
כֶֽם
׃
och
tusen
and
to
thousand
your
verseEnd
HC/R/Ncmpc/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.