1 Petrusbrevet 2:15

Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   οὕτως   ἐστὶν   τὸ   θέλημα   τοῦ   θεοῦ   ἀγαθοποιοῦντας   φιμοῦν   τὴν   τῶν   ἀφρόνων   ἀνθρώπων   ἀγνωσίαν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt this ADV
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G2307 θέλημα vilja will N-NSN
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G0015 ἀγαθοποιοῦντας gör gott doing good, V-PAP-APM
G5392 φιμοῦν vara tyst, svarslös to put to silence V-PAN
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3588 τῶν -, denna, denne T-GPM
G0878 ἀφρόνων dåre, oförståndig of foolish A-GPM
G0444 ἀνθρώπων människa men N-GPM
G0056 ἀγνωσίαν· okunnighet, ej äga kunskap, okunniga ignorance, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.