1 Petrusbrevet 5:5

På samma sätt ska ni som är yngre [unga i ålder eller tron] underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) de äldre. [De äldre syftar troligtvis utifrån sammanhanget här på församlingens ledare – de äldste. Petrus kommer säkert ihåg den sista måltiden, hur Jesus klädde sig i ödmjukhet när han bokstavligt band en tjänares handduk kring sig och tvättade lärjungarnas fötter, se Joh 13:4.]

Vidare gäller detta er alla [oavsett position]: Klä er i ödmjukhet mot varandra, för [som det står i Ords 3:34]: "Gud själv står emot de arroganta (högmodiga, översittarna),
    men ger nåd (favör, välsignelse) till de ödmjuka".


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁμοίως   νεώτεροι,   ὑποτάγητε   πρεσβυτέροις,   πάντες   δὲ   ἀλλήλοις   ὑποτασσόμενοι   τὴν   ταπεινοφροσύνην   ἐγκομβώσασθε,   ὅτι   ὁ   θεὸς   ὑπερηφάνοις   ἀντιτάσσεται,   ταπεινοῖς   δὲ   δίδωσιν   χάριν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3668 Ὁμοίως samma sak, samma sätt, även, dessutom Likewise, ADV
G3501 νεώτεροι, nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor younger [ones], A-VPM-C
G5293 ὑποτάγητε underordna do be subjected V-2APM-2P
G4245 πρεσβυτέροις, äldste to [your] elders. A-DPM-C
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-VPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0240 ἀλλήλοις varandra to one another C-DPM
G5293 ὑποτασσόμενοι underordna be submitting yourselves V-PPP-NPM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G5012 ταπεινοφροσύνην ödmjukhet humility N-ASF
G1463 ἐγκομβώσασθε, klä, iklä do gird on, V-ADM-2P
G3754 ὅτι att, eftersom because, CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G5244 ὑπερηφάνοις stolt, högmodig [the] proud A-DPM
G0498 ἀντιτάσσεται, sätta sig upp emot, gick emot, opponerade sig opposes, V-PMI-3S
G5011 ταπεινοῖς ödmjuk to [the] humble A-DPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1325 δίδωσιν ge, få He gives V-PAI-3S
G5485 χάριν. nåd grace.” N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.