1 Petrusbrevet 4:17

[I sammanhanget med lidande tar Petrus upp att de prövningar som de troende upplevde (1 Pet 1:7) var en försmak på att mer skulle komma.] För det är [nu rätt] tid att domen påbörjas (har påbörjat) – med (från) Guds hus (hushåll, familj) [Jer 25:29; Hes 9:6; Amos 3:2; Heb 12:6]. Men om den börjar med (från) oss, hur blir då slutet för dem som inte tror (inte lyder; dem som hela tiden vägrar låta sig övertygas om) Guds glada nyheter (evangelium)?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ὁ   καιρὸς   τοῦ   ἄρξασθαι   τὸ   κρίμα   ἀπὸ   τοῦ   οἴκου   τοῦ   θεοῦ·   εἰ   δὲ   πρῶτον   ἀφ᾽   ἡμῶν,   τί   τὸ   τέλος   τῶν   ἀπειθούντων   τῷ   τοῦ   θεοῦ   εὐαγγελίῳ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι
att, eftersom For [it is]
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2540 καιρὸς
tid, rätt tid, tillfälle time [for]
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G0757 ἄρξασθαι
regera to have begun
VERB Verb
Aorist Medium Infinitiv Aorist Medium Infinitiv
V-AMN
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G2917 κρίμα
dom judgment
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G0575 ἀπὸ
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3624 οἴκου
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ·
Gud of God;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1487 εἰ
om, huruvida if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4413 πρῶτον
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G0575 ἀφ᾽
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῶν,
jag, mig, min, mitt us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G5101 τί
vad, vilken, vem what [will be]
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
I-NSN
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G5056 τέλος
slutet outcome
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3588 τῶν
denna, denne of those
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G0544 ἀπειθούντων
tror inte, är olydig, lyder inte disobeying
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PAP-GPM
G3588 τῷ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ
Gud of God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2098 εὐαγγελίῳ;
evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel?
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar