1 Petrusbrevet 4:17

[I sammanhanget med lidande tar Petrus upp att de prövningar som de troende upplevde (1 Pet 1:7) var en försmak på att mer skulle komma.] För det är [nu rätt] tid att domen påbörjas (har påbörjat) – med (från) Guds hus (hushåll, familj) [Jer 25:29; Hes 9:6; Amos 3:2; Heb 12:6]. Men om den börjar med (från) oss, hur blir då slutet för dem som inte tror (inte lyder; dem som hela tiden vägrar låta sig övertygas om) Guds glada nyheter (evangelium)?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ὁ   καιρὸς   τοῦ   ἄρξασθαι   τὸ   κρίμα   ἀπὸ   τοῦ   οἴκου   τοῦ   θεοῦ·   εἰ   δὲ   πρῶτον   ἀφ᾽   ἡμῶν,   τί   τὸ   τέλος   τῶν   ἀπειθούντων   τῷ   τοῦ   θεοῦ   εὐαγγελίῳ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For [it is] CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2540 καιρὸς tid, rätt tid, tillfälle time [for] N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G0757 ἄρξασθαι regera to have begun V-AMN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2917 κρίμα dom judgment N-ASN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3624 οἴκου hem, hus, familj house N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ· Gud of God; N-GSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1473 ἡμῶν, jag, mig, min, mitt us, P-1GP
G5101 τί vad, vilken, vem what [will be] I-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5056 τέλος slutet outcome N-NSN
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G0544 ἀπειθούντων tror inte, är olydig, lyder inte disobeying V-PAP-GPM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2098 εὐαγγελίῳ; evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel? N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.