1 Petrusbrevet 3:22

han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅς   ἐστιν   ἐν   δεξιᾷ   τοῦ   θεοῦ   πορευθεὶς   εἰς   οὐρανόν,   ὑποταγέντων   αὐτῷ   ἀγγέλων   καὶ   ἐξουσιῶν   καὶ   δυνάμεων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὅς vem who R-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig at PREP
G1188 δεξιᾷ höger hand, höger, höger sida [the] right hand A-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G4198 πορευθεὶς gå, bege sig having gone V-AOP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3772 οὐρανόν, himmel heaven, N-ASM
G5293 ὑποταγέντων underordna when were being subjected V-2APP-GPM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G0032 ἀγγέλων ängel, budbärare angels N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1849 ἐξουσιῶν makt, auktoritet authorities N-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1411 δυνάμεων.¶ makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning powers. N-GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.