1 Petrusbrevet 3:20

Det var för dem som inte lydde (vägrade tro) för länge sedan i Noas dagar [som budskapet predikades], när Gud tålmodigt väntade medan arken byggdes. Några få, för att vara exakt: åtta personer, räddades i arken genom vatten. [Ämnet i vers 19–21 skiftar från Jesu död, till Noas tid och sedan tillbaka till dopet i vatten på Petrus tid. Det går att tolka texten på olika sätt. I kommentarerna här antas att det var Noa som predikade frälsningen till de människor som levde då, inte att Jesus predikade till döda andar. I så fall skulle det finnas en andra chans att ta emot Jesus, vilket inte nämns någonstans i Bibeln.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπειθήσασίν   ποτε,   ὅτε   ἀπεξεδέχετο   ἡ   τοῦ   θεοῦ   μακροθυμία   ἐν   ἡμέραις   Νῶε   κατασκευαζομένης   κιβωτοῦ,   εἰς   ἣν   ὀλίγοι,   τοῦτ᾽   ἔστιν   ὀκτὼ   ψυχαί,   διεσώθησαν   δι᾽   ὕδατος·  

Textus Receptus (TR)

ἀπειθήσασίν   ποτε,   ὅτε   ἀπεξεδέχετο   ἡ   τοῦ   θεοῦ   μακροθυμία   ἐν   ἡμέραις   Νῶε   κατασκευαζομένης   κιβωτοῦ,   εἰς   ἣν   ὀλίγοι,   τοῦτ᾽   ἔστιν   ὀκτὼ   ψυχαί,   διεσώθησαν   δι᾽   ὕδατος·  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 23 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0544 ἀπειθήσασίν (apeitheo)
tror inte, är olydig, lyder inte having disobeyed
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
V-AAP-DPN
G4218 ποτε, (pote)
tidigare, förut at one time,
Partikel Partikel
PRT
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0553 ἀπεξεδέχετο (apekdechomai)
väntar ivrigt, längtar he was expecting
VERB Verb
Imperfekt Medium eller passiv-dep. Indikativ Imperfekt Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-INI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3115 μακροθυμία (makrothumia)
tålamod, långmodighet (stort tålamo... longsuffering
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέραις (hemera)
dag, daglig [the] days
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
N-DPF
G3575 Νῶε (Noe)
Noa of Noah,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2680 κατασκευαζομένης (kataskeuazo)
bereda, bygga, inrätta when is being prepared
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
V-PPP-GSF
G2787 κιβωτοῦ, (kibotos)
ark [the] ark,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3739 ἣν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
R-ASF
G3641 ὀλίγοι, (oligos)
få, lite, liten, i det lilla, nästa... few
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G3778 τοῦτ᾽ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... That
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
D-NSN
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3638 ὀκτὼ (okto)
åtta, arton eight
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
Nummer Nummer
A-NPF-NUI
G5590 ψυχαί, (psuche)
själ souls —
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G1295 διεσώθησαν (diasozo)
bli fullständigt hel, räddad, fräls... were saved
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-API-3P
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G5204 ὕδατος· (hudor)
vatten water,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)