1 Petrusbrevet 3:18

Den Smorde (Messias, Kristus) dog (led, pinades) för våra synder,
    en gång för alla,
en rättfärdig (oskyldig)
    för alla orättfärdiga (skyldiga),
    för att föra oss till Gud.
Hans mänskliga kropp dödades,
    men han gjordes levande genom Anden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   καὶ   Χριστὸς   ἅπαξ   περὶ   ἁμαρτιῶν   ἔπαθεν,   δίκαιος   ὑπὲρ   ἀδίκων,   ἵνα   ὑμᾶς   προσαγάγῃ   τῷ   θεῷ,   θανατωθεὶς   μὲν   σαρκί,   ζῳοποιηθεὶς   δὲ   τῷ   πνεύματι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G0530 ἅπαξ en gång once ADV
G4012 περὶ omkring for PREP
G0266 ἁμαρτιῶν syndig handling, synd sins N-GPF
G3958 ἔπαθεν, utstå lidande suffered, V-2AAI-3S
G1342 δίκαιος rättfärdig [the] righteous A-NSM
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G0094 ἀδίκων, ohederlig, orättfärdig [the] unrighteous, A-GPM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G4317 προσαγάγῃ föra fram He may bring V-2AAS-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ, Gud to God, N-DSM
G2289 θανατωθεὶς utlämna till att dödas, döda, dödats having been put to death V-APP-NSM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G4561 σαρκί, kött in [the] flesh, N-DSF
G2227 ζῳοποιηθεὶς göra levande, ge liv having been made alive V-APP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G4151 πνεύματι, Ande in [the] spirit, N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.