1 Petrusbrevet 3:1

[Petrus riktar sig nu främst till hustrur med icke-troende män, men principerna gäller alla äktenskap. Inledningen både i vers 1 och 7, "på samma sätt", gör att råden till hustrur och män bygger på och syftar tillbaka till föregående kapitel och stycket som började i 1 Pet 2:13, där Jesus själv är vårt exempel, se 1 Pet 2:22‑25. Sex verser handlar om kvinnan och en vers om mannen. Anledningen kan vara att det under denna tid var mycket svårare för en kvinna som blivit troende att lämna hemmet själv för att gå på gudstjänst.
    Det är också viktigt att underordnande aldrig innebär att en kvinna ska vara kvar i ett förhållande där hon blir misshandlad eller barnen blir skadade. Hela stycket började med att samhället har lagar och regler som ska följas, och våld inom hemmet är straffbart, se 1 Pet 2:13.]


På samma sätt ska ni hustrur underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) era män, så att även de män som inte lyder ordet (inte tror på Guds ord och lever efter Bibelns undervisning) kan vinnas utan ord genom sina hustrurs liv,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁμοίως   αἱ   γυναῖκες   ὑποτασσόμεναι   τοῖς   ἰδίοις   ἀνδράσιν,   ἵνα   καὶ   εἴ   τινες   ἀπειθοῦσιν   τῷ   λόγῳ,   διὰ   τῆς   τῶν   γυναικῶν   ἀναστροφῆς   ἄνευ   λόγου   κερδηθήσονται,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3668 Ὁμοίως samma sak, samma sätt, även, dessutom Likewise ADV
G3739 αἱ vem You R-NPF
G1135 γυναῖκες kvinna, hustru wives, N-VPF
G5293 ὑποτασσόμεναι underordna be subject V-PPP-NPF
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G2398 ἰδίοις hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen to [their] own A-DPM
G0435 ἀνδράσιν, man, make husbands, N-DPM
G2443 ἵνα för att, till so that, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G1487 εἴ om, huruvida if COND
G5100 τινες något, någon, några any X-NPM
G0544 ἀπειθοῦσιν tror inte, är olydig, lyder inte are disobedient V-PAI-3P
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3056 λόγῳ, ord, tal word, N-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPF
G1135 γυναικῶν kvinna, hustru wives N-GPF
G0391 ἀναστροφῆς uppförande, vandel, liv conduct, N-GSF
G0427 ἄνευ utan without PREP
G3056 λόγου ord, tal word, N-GSM
G2770 κερδηθήσονται, vinna they will be gained, V-FPI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.