1 Petrusbrevet 2:16

Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna (vara en slav till) Gud.

[När Petrus skriver detta var närmare hälften av det romerska rikets befolkning slavar. Bland de kristna kan procentsatsen varit ännu högre. Friheten här syftar inte på en politisk frihet, utan en andlig frihet. Den troende är fri från syndens makt, skuld och skam. Ordet "tjäna" är samma ord som för slav. Sann kristen frihet fås bara genom att bli Jesu slav, se Rom 6:15‑23; Matt 11:29‑30.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   ἐλεύθεροι   καὶ   μὴ   ὡς   ἐπικάλυμμα   ἔχοντες   τῆς   κακίας   τὴν   ἐλευθερίαν,   ἀλλ᾽   ὡς   θεοῦ   δοῦλοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som as CONJ
G1658 ἐλεύθεροι fri free, A-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5613 ὡς som as CONJ
G1942 ἐπικάλυμμα täckmantel a cover-up N-ASN
G2192 ἔχοντες ha, vara, behöva having V-PAP-NPM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2549 κακίας elakhet, illvilja, ondska, plåga for evil N-GSF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1657 ἐλευθερίαν, frihet freedom, N-ASF
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5613 ὡς som as CONJ
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1401 δοῦλοι. tjänare servants. N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.