1 Petrusbrevet 2:13

[Det är värt att notera att Petrus uppmanar de troende att underordna sig en så pass korrupt regim som den romerska. Detta innebär inte att Petrus blundar för den orättfärdighet som finns omkring honom. Detta måste ses i ljuset av vad som skulle hända om det inte fanns någon centralmakt och inga civilrättsliga lagar alls. Då skulle anarki råda och den svage skulle bli fullständigt rättslös. I det längsta ska en kristen följa samhällets förordningar, men i de fall där de går emot Guds bud är det viktigare att lyda Gud än människor, se Apg 4:19.]

Underordna er (militärisk term för att inta sin plats, inta en frivillig position av samarbete med) alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både konungen (kejsaren) som högste härskare


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑποτάγητε   οὖν   πάσῃ   ἀνθρωπίνῃ   κτίσει   διὰ   τὸν   κύριον·   εἴτε   βασιλεῖ   ὡς   ὑπερέχοντι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5293 Ὑποτάγητε underordna do be subjected V-2APM-2P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to every A-DSF
G0442 ἀνθρωπίνῃ mänsklig, människors human A-DSF
G2937 κτίσει skapade, skapelsen, ordning institution N-DSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför for the sake of PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον· Herren, herre Lord, N-ASM
G1535 εἴτε eller whether COND
G0935 βασιλεῖ Kung, judarnas kung, Israels kung to [the] king N-DSM
G5613 ὡς som as CONJ
G5242 ὑπερέχοντι· ha överhet över någon, stå över någon being supreme, V-PAP-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.