1 Petrusbrevet 1:25

men Herrens ord (rhema) består för evigt.
[Jes 40:6‑8] Detta är också det ord (gr. rhema) som har förkunnats för (det goda budskapet – evangeliet – som förts fram till) er.

[Petrus plockar troligen också upp ordet euangelizo från Jes 40:8. Evangeliet är det glada budskapet. I citatet i vers 25 används det grekiska ordet rhema, till skillnad mot i vers 23 där det står logos. Dessa grekiska ord används båda om Guds levande Ord. Rhema kan ibland förstås som enskilda ord citerade från Skriften – levandegjorda av den helige Ande – till tröst, förmaning och uppmuntran.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   δὲ   ῥῆμα   κυρίου   μένει   εἰς   τὸν   αἰῶνα.   τοῦτο   δέ   ἐστιν   τὸ   ῥῆμα   τὸ   εὐαγγελισθὲν   εἰς   ὑμᾶς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G4487 ῥῆμα ord the declaration N-NSN
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord N-GSM
G3306 μένει stanna, bo, abides V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα. evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age.” N-ASM
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSN
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-NSN
G3588 τὸ denna, denne which T-NSN
G2097 εὐαγγελισθὲν predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap having been proclaimed V-APP-NSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G4771 ὑμᾶς.¶ du, ni, er you. P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.