1 Petrusbrevet 1:13

[Huvudverbet, och det enda imperativet, i följande vers är "sätt ert hopp" till nåden, vilket binder ihop detta stycke med föregående på ett fint sätt.]

Därför [utifrån grunden i frälsningen, se vers 1‑12], efter att ha tagit bort allt som hindrar ert sinne att tänka rätt [ordagrant: "efter att ha bundit upp kläderna", för att vara redo att röra sig framåt obehindrat, se Luk 12:35], var samlade (nyktra, alerta i sinnet, ha självkontroll). Sätt ert hopp helt och fullt (utan att tvivla) till den nåd (gåva, kraft) som kommer över er när Jesus den Smorde (Messias, Kristus) är uppenbarad.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Διὸ   ἀναζωσάμενοι   τὰς   ὀσφύας   τῆς   διανοίας   ὑμῶν,   νήφοντες,   τελείως   ἐλπίσατε   ἐπὶ   τὴν   φερομένην   ὑμῖν   χάριν   ἐν   ἀποκαλύψει   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 Διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G0328 ἀναζωσάμενοι omgjorda, binda upp kläderna, ha tagit bort allt som hindrar having girded up V-AMP-NPM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G3751 ὀσφύας livet, höfterna loins N-APF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1271 διανοίας förstånd, sinne, fantasi-högmodiga tankar mind N-GSF
G4771 ὑμῶν, du, ni, er of you, P-2GP
G3525 νήφοντες, vara nykter, vaka being sober-minded, V-PAP-NPM
G5049 τελείως fullt, för alltid fully ADV
G1679 ἐλπίσατε hoppas på do set [your] hope V-AAM-2P
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὴν denna, denne which T-ASF
G5342 φερομένην bära is being brought V-PPP-ASF
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G5485 χάριν nåd grace N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0602 ἀποκαλύψει uppenbarelse, uppenbaras [the] revelation N-DSF
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ. den smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.