1 Moseboken 7:20

Vattnet steg mer än 15 alnar [7 meter] över bergen.


חֲמֵשׁ   עֶשְׂרֵה   אַמָּה   מִלְמַעְלָה   גָּבְרוּ   הַמָּיִם   וַיְכֻסּוּ   הֶהָרִים  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

δέκα πέντε πήχεις ἐπάνω ὑψώθη τὸ ὕδωρ καὶ ἐπεκάλυψεν πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2568
חֲמֵ֨שׁ fem five HAcbsc
6240
עֶשְׂרֵ֤ה tiotal ten HAcbsc
0520a
אַמָּה֙ aln, 45 cm cubit HNcfsa
9006
9005
4605
9011
מִ
לְ
מַ֔עְלָ
ה
från
ovan
from
to
above
to
HR/R/Ncbsa/Sd
1396
גָּבְר֖וּ tillta, utbreda, stiga, ha övertag, förmå to prevail HVqp3cp
9009
4325
הַ
מָּ֑יִם
[best. form]
vatten
the
water
HTd/Ncmpa
9001
3680
וַ
יְכֻסּ֖וּ
och
täcka
seq
to cover
Hc/VPw3mp
9009
2022
9016
הֶ
הָרִֽים
׃
[best. form]
berg
[Vers slut]
the
mountain
verseEnd
HTd/Ncmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.