1 Moseboken 7:13

Samma dag gick Noa och hans [tre] söner Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet, och Noas hustru och hans tre sonhustrur in i arken. [De hade påbörjat ombordstigningen sju dagar tidigare, nu på sjunde dagen när vattnet började komma gick de ombord.]


בְּעֶצֶם   הַיּוֹם   הַזֶּה   בָּא   נֹחַ   וְשֵׁם   וְחָם   וָיֶפֶת   בְּנֵי   נֹחַ   וְאֵשֶׁת   נֹחַ   וּשְׁלֹשֶׁת   נְשֵׁי   בָנָיו   אִתָּם   אֶל   הַתֵּבָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εἰσῆλθεν Νωε Σημ Χαμ Ιαφεθ υἱοὶ Νωε καὶ ἡ γυνὴ Νωε καὶ αἱ τρεῖς γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτόν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
6106
בְּ
עֶ֨צֶם
i, på, med
ben
in
bone
HR/Ncbsc
9009
3117
הַ
יּ֤וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּה֙
[best. form]
detta
the
this
HTd/Tm
0935
בָּ֣א komma, gå in, gå, föra fram to come (in) HVqp3ms
5146
נֹ֔חַ Noa Noah HNpm
9002
8035
9014
וְ
שֵׁם
־
och
Sem
-, bindestreck
and
Shem
link
HC/Npm
9002
2526
וְ
חָ֥ם
och
Cham
and
Ham
HC/Npm
9002
3315
וָ
יֶ֖פֶת
och
Jafet
and
Japheth
HC/Npm
1121a
9014
בְּנֵי
־
son son
link
HNcmpc
5146
נֹ֑חַ Noa Noah HNpm
9002
0802
וְ
אֵ֣שֶׁת
och
kvinna
and
woman
HC/Ncfsc
5146
נֹ֗חַ Noa Noah HNpm
9002
7969
וּ
שְׁלֹ֧שֶׁת
och
tre
and
three
HC/Acfsc
0802
9014
נְשֵֽׁי
־
kvinna woman
link
HNcmpc
1121a
9023
בָנָ֛י
ו
son son
his
HNcmpc/Sp3ms
0854
9038
אִתָּ֖
ם
med, från with
them
HRd/Sp3mp
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
9009
8392
9016
הַ
תֵּבָֽה
׃
[best. form]
ark
[Vers slut]
the
ark
verseEnd
HTd/Ncfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.