1 Moseboken 6:3

Då sade Herren: "Min Ande [min livgivande ande, se 1 Mos 2:7] ska inte bli kvar i [vara ansvarig för] människorna för alltid. De är kött och deras tid ska vara 120 år."

[Hebreiska ordet jadon översatt "bli kvar" är ovanligt och används bara här i hela GT. På 1800-talet började forskare upptäcka och beskriva celldelning i växter och djur. Länge trodde man att cellerna kunde dela sig i all oändlighet, dock upptäckte den amerikanske mikrobiologen Leonard Hayflick på 1960-talet att mänskliga celler slutade dela sig efter 40-60 delningar. Denna gräns kom att kallas Hayflicks begränsning. Vetenskapliga beräkningar ger alltså en biologisk maximal livslängd för människan på just 120 år plus minus några år! David skriver i Ps 90:10 att medellivslängden för en människa är 70-80 år, se även Jes 38:5 där 15 år läggs till Hiskias liv.]


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   לֹא   יָדוֹן   רוּחִי   בָאָדָם   לְעֹלָם   בְּשַׁגַּם   הוּא   בָשָׂר   וְהָיוּ   יָמָיו   מֵאָה   וְעֶשְׂרִים   שָׁנָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
1777
יָד֨וֹן döma to judge HVqi3ms
7307
9020
רוּחִ֤
י
Ande spirit
my
HNcbsc/Sp1bs
9003
0120
בָֽ
אָדָם֙
i, på, med
människa
in
man
HRd/Ncbsa
9005
5769
לְ
עֹלָ֔ם
till, för
för alltid
to
forever
HR/Ncbsa
9003
9007
1571
בְּ
שַׁ
גַּ֖ם
i, på, med
också, även
in
which
also
HR/Tr/D
1931
ה֣וּא han, hon, den, det he HPp3ms
1320
בָשָׂ֑ר kött flesh HNcbsa
9001
1961
וְ
הָי֣וּ
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3cp
3117
9023
יָמָ֔י
ו
dag day
his
HNcmpc/Sp3ms
3967
מֵאָ֥ה hundra hundred HAcfsa
9002
6242
וְ
עֶשְׂרִ֖ים
och
tjugo
and
twenty
HC/Acmpa
8141
9016
שָׁנָֽה
׃
år year
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.